Showing posts with the label GocChiaSeShow all
Một số hình ảnh chuồng rùa ngoài trời
Một số hình ảnh chuồng rùa trong nhà
Tại sao rùa cái được sinh ra ở nhiệt độ cao hơn
Rùa cảnh cần môi trường sống 'tự nhiên'
Thức ăn viên dành cho rùa cạn
Video mổ sỏi thận rùa Sulcata tại Việt Nam