Website hay về loài rùa

Website hay về loài rùa
poppetshop.vn
Chia sẻ kinh nghiệm hay về bò sát Truy cập
thetortoisetable.org.uk
Chia sẻ danh sách thực vật rùa cạn ăn được và không ăn được, ngoài ra còn một số bài viết hay về loài rùa. Truy cập
allturtles.com
Giới thiệu về các giống rùa, chia sẻ kiến thức nuôi rùa, chia sẻ cách điều trị một số loại bệnh ở rùa. Truy cập
tortoisepimp.com
Chia sẻ kiến thức nuôi rùa. Truy cập
startortoises.net
Trang web chuyên về Rùa Sao Ấn (và một số loại rùa khác) Truy cập
asianturtleprogram.org
Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) Truy cập