22 loài rùa cần được bảo vệ tại Việt Nam

Danh sách 22 loài rùa cạn và rùa nước tại Việt Nam cần được bảo vệ, trong đó có các loài đặc biệt nguy cấp như: rùa hộp trán vàng, rùa hộp ba vạch, giải,...

Giống Rùa Tình Trạng
Rùa hộp trán vàng miền Bắc CR
Rùa hộp trán vàng miền Nam CR
Rùa hộp ba vạch CR
Rùa núi vàng CR
Rùa Trung Bộ CR
Giải sin-hoe CR
Rùa sa nhân EN
Rùa đất Spenglơ EN
Rùa răng EN
Rùa câm EN
Rùa cổ sọc EN
Ba ba gai EN
Giải EN
Rùa đầu to EN
Rùa bốn mắt EN
Ba ba Nam Bộ VU
Rùa hộp lưng đen VU
Rùa đất lớn VU
Rùa ba gờ VU
Rùa núi viền VU
Ba ba trơn VU
Rùa cổ bự VU

CR - Cực kì nguy cấp
EN – Đang nguy cấp
VU – Sẽ nguy cấp
Fanpage
Like Post
Youtube