Mơ Trân Châu

Tên thường gọi: Spiraea (Mơ Trân Châu)
Tên Latin: Spiraea spp.
Không có vấn đề được biết đến, vì vậy tốt để nuôi rùa nếu họ thích nó.
Fanpage
Like Post
Youtube