Hoa Hồng

Tên thường gọi: Hoa hồng
Tên Latin: Rosa spp.
Lá hoa hồng và cánh hoa có thể cho rùa ăn chừng mực nhưng bạn đừng bao giờ cho rùa ăn hoa hồng được mua từ cửa hàng vì có thể đã được phun thuốc trừ sâu.
Fanpage
Like Post
Youtube