Trâm Ổi

Tên thường gọi: Lantana (Shrub Verbena)
Tên Latin: Lantana spp.
Tất cả các bộ phận của cây đều có độc tính cao. Chứa lantanin, một loại triterpenoid và các hợp chất khác gây kích thích đường tiêu hóa, vì vậy hãy tránh xa loại này.
Fanpage
Like Post
Youtube