Rong Đuôi Chó

Tên thường gọi: Rong Đuôi Chó
Tên Latin: Ceratophyllum spp.

Một cây ăn được cũng có thể nổi trong ao rùa.
Không nên nhầm lẫn với các loài thực vật giống như rêu trong họ bryophytes thuộc họ Anthocerotopsida, còn được gọi là Hornworts.
Fanpage
Like Post
Youtube