Rong Rai

Tên thường gọi: Rong Rai (Rong Mái Chèo)
Tên Latin: Elodea spp., Syn. Anacharis

Cây thủy sinh và ao phổ biến này an toàn để nuôi rùa, nhưng như với tất cả các loại cây, nó nên tạo thành một phần của chế độ ăn rộng rãi và đa dạng.
Fanpage
Like Post
Youtube