Rong Lá Ngò

Tên thường gọi: Cabomba (Rong Lá Ngò)
Tên Latin: Cabomba caroliniana
Tên họ: Cabombaceae
Một loại cây tốt cho ao, và an toàn cho rùa ăn.
Fanpage
Like Post
Youtube