Rau Cải Thìa

Tên thường gọi: Cải Thìa
Tên Latin: Brassica rapa chinensis

Loại cây này có chứa goitrogens có thể can thiệp vào hoạt động của tuyến giáp và góp phần gây sỏi thận và bàng quang, nhưng việc cho ăn như một phần nhỏ của chế độ ăn đa dạng là điều tốt cho rùa.
Fanpage
Like Post
Youtube