Quả Nho

Tên thường gọi: Nho
Tên Latin: Vitis spp.

Không phải tất cả các loài rùa đều là loài ăn trái cây, vì vậy chỉ cung cấp Nho như một phần nhỏ trong chế độ ăn một khi bạn đã xác nhận rằng rùa của bạn là một loài ăn trái cây. Các loài không ăn trái cây không được trang bị để đối phó với các loại đường có trong những loại trái cây này và có thể bị các vấn đề về đường ruột nếu chúng ăn chúng.
- Xem thêm: Lá Nho
Fanpage
Like Post
Youtube