Quả Cherry

Tên thường gọi: Cherry (Trái cây)
Tên Latin: Prunus spp.

Không phải tất cả các loài rùa đều là loài ăn trái cây, vì vậy chỉ cung cấp nó như một phần nhỏ trong chế độ ăn một khi bạn đã xác nhận rằng rùa của bạn là một loài ăn trái cây. Các loài không ăn trái cây không được trang bị để đối phó với các loại đường có trong các loại trái cây này và có thể bị các vấn đề về đường ruột nếu rùa ăn chúng.
Fanpage
Like Post
Youtube