Liễu

Tên thường gọi: Liễu
Tên Latin: Salix spp.

Cây Liễu với hơn 350 loài, không được liệt kê là độc hại và nó phát triển trong môi trường sống tự nhiên của một số loài rùa (ví dụ như Testudo Hermanni ở miền Nam nước Pháp). Tuy nhiên, lá của nó có chứa tannin và vỏ cây và nhựa cây có chứa salicin, một chất giống như aspirin và là chất độc với số lượng lớn. Có lẽ tốt nhất là tránh cho rùa ăn phải bất cứ bộ phận nào của cây liễu, mặc dù nếu rùa ăn phải một ít lá là không nguy hiểm.
Fanpage
Like Post
Youtube