Lá Nho

Tên thường gọi: Nho
Tên Latin: Vitis spp.
Nho
Lá tươi của cây nho tốt ở mức độ vừa phải khi cho rùa ăn nhưng không phải là quả.
- Xem thêm: Quả Nho
Fanpage
Like Post
Youtube