Lá Dâu Tây

Tên thường gọi: Dâu tây
Tên Latin: Fragaria spp.

Lá già phát triển độc tố, vì vậy chỉ cung cấp lá non như một phần của chế độ ăn đa dạng và không bao giờ là quả, trừ khi rùa của bạn là một loài ăn trái cây nhiệt đới chứa tannin.
Fanpage
Like Post
Youtube