Lá Dâu Tằm


Tên thường gọi: Cây dâu tằm (Mulberry Bush, Paper Mulberry)
Tên Latin: Morus spp.; Bimmsonetia paccorifera
Lá dâu rất tốt để ăn như một phần của chế độ ăn đa dạng, rộng rãi hơn, nhưng không cho ăn trái cây trừ khi rùa của bạn là một loài ăn trái cây.
Fanpage
Like Post
Youtube