Hoa Ngàn Sao

Tên thường gọi: Hoa Ngàn Sao (Alyssum)
Tên Latin: Alyssum maritimum; Thùy
Tên họ : Brassicaceae
Mặc dù là một thành viên của gia đình Brassica, Hoa Ngàn Sao không nên được cho rùa ăn một cách quá mức.
Fanpage
Like Post
Youtube