Dương Hòe

Tên thường gọi: Dương Hòe
Tên Latin: Robinia pseudoacacia
Tên họ : Fabaceae/Leguminosae
Mặc dù một số loài rùa đã được quan sát thấy trong tự nhiên ăn lá cây này, nhưng việc cho rùa ăn Dương Hòe là không được khuyến nghị, vì chất độc có trong Dương Hòe có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa cũng như hệ thần kinh.
Fanpage
Like Post
Youtube