Cây Xương Rắn

Tên thường gọi: Cây Xương Rắn (Xương rồng bát tiên)
Tên Latin: Euphorbia millii
Tên họ : Euphorbiaceae
Thành viên gai góc này thuộc họ Euphorbia không nên được cho rùa ăn, vì nhựa cây màu trắng (latex) rất độc và có thể gây kích ứng da, tiêu chảy và các vấn đề tiêu hóa.
Fanpage
Like Post
Youtube