Cây Lê

Tên thường gọi: Lê
Tên Latin: Pyrus spp.

Lá và hoa tươi non của Lê (hầu hết có màu trắng nhưng đôi khi có thể nhìn thấy màu hồng) là một phần của chế độ ăn đa dạng và điều độ, nhưng không cho ăn trái cây trừ khi rùa của bạn là loài ăn trái cây.
Tránh cho rùa ăn hạt Lê.
Fanpage
Like Post
Youtube