Cây Dành Dành

Tên thường gọi: Cây Dành Dành
Tên Latin: Gardenia spp., esp. Gardenia jasminoides
Tên họ : Rubiaceae
Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ nghiên cứu nào về việc đưa Cây Dành Dành vào chế độ ăn của rùa và một số loài được cho là độc hại đối với mèo, chó và ngựa. Do đó, cho đến khi có nghiên cứu sâu hơn, chúng tôi khuyên bạn không nên cho lá và hoa của Cây Dành Dành vào thực đơn của rùa, mặc dù nếu rùa của bạn có đôi khi nhấm nháp thì nó sẽ không gây hại.
Fanpage
Like Post
Youtube