Cà Chua

Tên thường gọi: Cà chua
Tên Latin: Solanum lycopersicon

Có một số bất đồng về nguyên tắc độc hại trong cà chua: một số người cho rằng đó là tomatine alkaloid, trong khi những người khác không đồng ý và nói rằng đó là glycoalkaloid solamine. Mặc dù sự bất đồng này nhưng lá và quả cà chua chưa chín là ĐỘC và không bao giờ được cho rùa ăn.
Quả chín có hàm lượng đường cao, hàm lượng canxi thấp và hàm lượng phốt pho cao gần như không có chất xơ, vì vậy nó không bổ dưỡng và chúng tôi không khuyên bạn nên cho rùa ăn.
Fanpage
Like Post
Youtube