Bồn Bồn

Tên thường gọi: Bồn Bồn
Tên Latin: Typha spp.

Mặc dù các bộ phận của Bồn Bồn được con người ăn hàng ngàn năm và chúng ta không thể tìm thấy nguồn nào cho thấy độc tính vốn có, nhưng người ta biết rằng loại cây này có khả năng hấp thụ chì, thuốc trừ sâu, asen và các hóa chất độc hại khác từ nước bị ô nhiễm . Chúng có lẽ được lưu trữ nhiều nhất trong thân rễ (trong mọi trường hợp có nhiều tinh bột và protein và không bao giờ được cho rùa ăn). Tuy nhiên, có thể một số chất có hại được hấp thụ có thể tìm đường vào lá và các bộ phận khác của cây, vì vậy chúng tôi không khuyên bạn không nên cho rùa ăn bồn bồn, mặc dù sẽ không có gì xảy ra nếu ăn một lượng nhỏ.
Fanpage
Like Post
Youtube