Bắp Cải

Tên thường gọi: Bắp cải (Bắp cải đỏ, Bắp cải Savoy, Bắp cải trắng, Bắp cải ngọt)
Tên Latin: Brassica oleracea

Mặc dù không độc hại, Bắp cải chứa goitrogens gây cản trở hoạt động của tuyến giáp và có thể gây hại cho gan và thận. Vì vậy, chúng tôi không khuyên ăn bắp cải cho rùa của bạn.
Fanpage
Like Post
Youtube