Trái Táo


Tên thường gọi: Táo (Trái cây)
Tên Latin: Malus domestica

Không phải tất cả các loài rùa và rùa đều là loài ăn trái cây, vì vậy chỉ cung cấp nó như một phần nhỏ trong chế độ ăn một khi bạn đã xác nhận rằng rùa hoặc rùa của bạn là một người ăn trái cây.

Các loài không ăn trái cây không được trang bị để đối phó với các loại đường có trong các loại trái cây này và có thể bị các vấn đề về đường ruột nếu chúng ăn chúng.
Hạt táo có chứa xyanua và do đó nên tránh cho rùa ăn.
Fanpage
Like Post
Youtube