Trái Mơ


Tên thường gọi: Quả mơ (Quả)
Tên Latin: Prunus armeniaca

Không phải tất cả các loài rùa đều ăn được trái cây, vì vậy chỉ cung cấp loại quả này như một phần nhỏ trong chế độ ăn một khi bạn đã kiểm tra xem rùa của bạn có phải là loài ăn trái cây không.
Các loài không ăn trái cây không được trang bị để đối phó với các loại đường có trong loại quả này và có thể bị các vấn đề về đường ruột nếu chúng ăn nó.
Fanpage
Like Post
Youtube