Trái Bơ


- Tên thường gọi: Quả bơ (Alligator Pear, Avocado Pear)
- Tên Latin: Persea Americana, đồng nghĩa: Persea gratissima

Tất cả các bộ phận của quả bơ đều gây độc cho nhiều loài động vật, chim và thú cưng: bao gồm rễ, lá, vỏ cây, hoa và trái cây. Lá chứa Persin, một chất độc diệt nấm và ảnh hưởng đến các động vật khác nhau với các mức độ khác nhau từ khó chịu dạ dày, tiêu chảy và nôn mửa, và đã dẫn đến cái chết ở chim và thỏ.

Chúng tôi đã tìm thấy Bơ trong danh sách các loại cây gây nguy hiểm cho bò sát và lưỡng cư, và do đó không nên trồng bất cứ nơi nào trong hoặc gần chuồng rùa.
Fanpage
Like Post
Youtube