Rùa Lưỡi Cày

Rùa lưỡi cày (Astrochelys yniphora), còn được gọi là rùa Angonoka, có nguồn gốc từ Madagascar. Có ít hơn 600 cá thể loài này còn sót trong tự nhiên. Nguồn ảnh: Nguyễn Thanh Vũ Tạo
Fanpage
Like Post
Youtube