Albino Redfoot

Albino Redfoot (bạch tạng) là giổng rùa cực hiếm, mang vẻ đẹp hoàn hảo như một thiên thần !
Fanpage
Like Post
Youtube