Quả Atisô


Tên thường gọi: Quả atisô (Cardoon)
Tên Latin: Cynara scolymus; Cynara cardunculus

Không có mối nguy hiểm nào được biết đến với Cây atisô toàn cầu hoặc họ hàng gần của nó, rùa có thể ăn an toàn tất cả các bộ phận của cây.
Fanpage
Like Post
Youtube