Măng Tây


Tên thường gọi: Măng tây

Thỉnh thoảng cho ăn một chút sẽ không có hại, măng tây là một loại thuốc lợi tiểu. Không cho ăn quả vì chúng độc hại.
Fanpage
Like Post
Youtube