Mã Đề

Tên thường gọi: Plantain (Broadleaf) (Mã Đề, Plantain lá rộng, Plantain Greater, Common Plantain, Hoary Plantain, Rat-tail Plantain, Rat's Tail Plantain)
Tên Latin: Plantago Major

Tất cả các loài Plantain là thức ăn cho rùa tốt như là một phần của chế độ ăn hỗn hợp. Các nhị hoa có màu trắng kem, tạo cho Plantain vẻ ngoài có một bông hoa trắng khi thực tế nó có màu nâu.
Fanpage
Like Post
Youtube