Leop-cataRùa Leop-cata được lai tạo từ 2 giống rùa Leopard và Sulcata (Nguồn ảnh: Nguyễn Thanh Vũ Tạo)
Fanpage
Like Post
Youtube