Hoa Huệ

Tên thường gọi: Amaryllis (Hippeastrum)
Tên Latin: Hippeastrum spp.

Loài hoa Hippeastrum trong nhà phổ biến này là độc hại và nên tránh gần chuồng rùa. Nó chứa nhiều loại ancaloit khác nhau, bao gồm Lycorine, một loại chất kiềm tinh thể độc hại có đặc tính gây nôn có thể gây nôn và tiêu chảy nếu rùa ăn phải.
Fanpage
Like Post
Youtube