Cỏ Nhện

Tên thường gọi: Cây nhện
Tên Latin: Clorophytum comosum
Không có ghi nhận về độc tính vì vậy một phần của chế độ ăn đa dạng sẽ không có vấn đề gì, và đây là một trong những loại cây mà bạn có thể cân nhắc trồng trong chuồng trong nhà của rùa.
Fanpage
Like Post
Youtube