Cây Dương Xỉ

Tên thường gọi: Cây dương xỉ Boston ( Cây dương xỉ, Cây xương cá, Cây dương xỉ)
Tên Latin: Nephrolepsis exaltata
Tên họ: Lomariopsidaceae
Dương xỉ này không độc hại nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đã xác định chính xác trước khi cung cấp thực phẩm cho rùa của bạn.
Fanpage
Like Post
Youtube